Contact

 

Proiectul ROGER
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne
Camera 507

Blvd. V. Pârvan 4,
Timișoara 300223, județul Timiș,
România

Telefon: 0256 592 741
e-mail: roger.projects@e-uvt.ro