Martie 2019: Lansarea RESUPH și a volumului University Writing in Central and Eastern Europe (Springer)

Miercuri, 20 martie 2019, membrii ROGER și echipa responsabilă cu cercetarea din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie au găzduit evenimentul de lansare a platformei de cercetare RESUPH (https://resuph.projects.uvt.ro/) și a volumului University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition, Transition, and Innovation (Springer, 2018).

Prima parte a întâlnirii a fost dedicată paginii Research Support Platform for Humanities (RESUPH), ce vine în întâmpinarea cadrelor didactice și a cercetătorilor interesați de posibilitățile de finanțare pentru proiectele din domeniul științelor umaniste. Noua platformă este complementară Departamentului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Universitară (DCSCU), care contribuie la informarea comunității academice în legătură cu oportunitățile de accesare și implementare a proiectelor. Acțiunea FLIT susține cercetătorii umaniști, care au acum posibilitatea de a identifica rapid și eficient surse de finanțare ori parteneri de cercetare. Pagina reprezintă un demers al echipei ROGER (Academic genres at the crossroads of tradition and internationalization: Corpus-based interlanguage research on genre use in student writing at Romanian universities), fiind creată la inițiativa directorului acestui proiect, dr. Mădălina Chitez (cercetător la Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne), și aflată sub coordonarea prodecanului responsabil cu cercetarea din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, conf. univ. dr. Valy Ceia.

Cea de a doua parte a întâlnirii a fost rezervată lansării volumului University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition, Transition, and Innovation (Springer, 2018), la care au contribuit în calitate de co-editori membri ai comunității academice FLIT: dr. Mădălina Chitez, lect. dr. Claudia Doroholschi, conf. dr. Dumitru Tucan. Publicația este rezultatul cercetărilor din proiectul internațional LIDHUM (Literacy Development in the Humanities: Creating Competence Centres for the Enhancement of Reading and Writing Skills as Part of University Teaching, proiect SCOPES nr. IZ74Z0_137428 finanțat de Fundaţia Naţională Elveţiană pentru Ştiinţe), în care Universitatea de Vest a fost parteneră cu universități din Elveția, Macedonia și Ucraina. Alături de crearea, în 2012, a Centrului de scriere academică și profesională (CSAP), volumul vine în întâmpinarea celor interesați să-și dezvolte abilitățile de scriere profesională și capacitatea de a se raporta critic la procesul de scriere și la produsele rezultate din acesta. University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition, Transition, and Innovation coagulează o cartografiere a demersurilor instituționale din regiunea centrală și estică a Europei în domeniul scrierii academice, fiind gândit ca un prim pas în direcția dezvoltării acestor studii în România.

Afișul evenimentului:

Fotografii de la eveniment:

Mai multe informații despre platforma RESUPH aici.