Iunie 2019, workshopul LEXICOM Europe workshop, Mikulov, Cehia

În perioada 24-28 iunie 2019, unul dintre membrii echipei ROGER a participat la trainingul LEXICOM Europe în domeniul lexicografiei și al lexicului computațional, desfășurat la Mikulov, în Cehia. Workshopul a adunat specialiști din Cehia, Marea Britanie, SUA, Canada, Norvegia, Bulgaria, Spania, Polonia, Olanda, Rusia, Africa de Sud. Cercetători în lexicografie, lingvistică computațională, concepere de dicționare (Oxford Dictionaries, Macmillan Dictionary), consultanți în traductologie au avut parte atât de cursuri teoretice (referitoare la evoluția dicționarelor și a instrumentelor digitale utilizate în domeniu, la procesarea de corpus sau CQL), cât și de sesiuni practice în care au putut lucra pe corpora oferite de Sketch Engine ori pe propriul corpus. Prin participarea la acest workshop, membrii ROGER au astfel acces la Sketch Engine (instrument util în analiza funcțională a limbilor și analiză de corpus) și lexonomy.com, urmând să înceapă demersurile pentru ca întreaga comunitate FLIT să beneficieze de acces gratuit.

Mai multe informații despre LEXICOM și Sketch Engine aici și aici.

Impresii:

Foto 1 Participanți LEXICOM
Foto 2 Participanți LEXICOM
Foto 3 Curs LEXICOM