Octombrie 2017, workshopuri ROGER la Timișoara

Echipa proiectului ROGER organizează două workshopuri în perioada primei întâlniri a proiectului ROGER (16-20 Octombrie 2017)

Afiș workshop

Genre theory: History, Research and Teaching
Prof. Dr. Otto Kruse,
Universitatea de Științe Aplicate, Zurich
Marți 17 octombrie 2017, 13.00-15.00, sala 223

Aplicații ale lingvisticii de corpus din perspectivă interdisciplinară. Modele de cercetare în lingvistica aplicată
Dr. Mădălina Chitez,
Universitatea de Vest din Timișoara
Director proiect ROGER
Miercuri 18 octombrie 2017, 13.00-15.00, sala 223

În 17 și 18 octombrie 2017 au avut loc două workshopuri cu deschidere interdisciplinară în cadrul proiectului ROGER (Academic genres at the crossroads of tradition and internationalization: Corpus-based-interlanguage research on genre use in student writing at Romanian universities), finanțat în cadrul Programului PROMYS al Swiss National Science Foundation și aflat în desfășurare în perioada 2017-2022 la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. Cele două workshopuri, la care au participat un număr de 30 de cadre didactice și cercetători, s-au axat pe domeniile principale asupra cărora se concentrează proiectul: scrierea academică și lingvistica de corpus.

Primul workshop, Genre theory: History, Research and Teaching, s-a adresat celor interesați de predarea și cercetarea genurilor de scriere academică și a fost susținut de Prof. Dr. Otto Kruse de la Universitatea de Științe Aplicate din Zurich (Elveția), un specialist renumit în domeniu, ale cărui contribuții includ cercetări asupra procesului de scriere, cartografierii genurilor academice sau predării scrisului cu ajutorul mijloacelor digitale. Dl Kruse a făcut o prezentare sistematică a metodelor curente în cercetarea genurilor de scriere academică și a direcțiilor de cercetare promițătoare din prezent și a exemplificat câteva direcții în predarea genurilor de scriere academică în mai multe discipline, cum ar fi utilizarea aplicației online Thesis Writer ca suport pentru studenți în redactarea lucrărilor de diplomă.

Cel de-al doilea workshop, Aplicații ale lingvisticii de corpus din perspectivă interdisciplinară – modele de cercetare în lingvistica aplicată, a fost susținut de Dr Mădălina Chitez de la Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne, directorul proiectului ROGER, și s-a concentrat asupra lingvisticii de corpus, asupra principiilor sale de bază si posibilităților de cercetare interdisciplinară pe care aceasta le oferă în domenii variate, de la metodologia predării limbilor la studii sociologice, istorice, politice, geografice sau studii de informatică aplicată.

Impresii: