Februarie 2020, WCES, Istanbul, Turcia (prezentare virtuală)

Conferința 12th World Conference on Educational Sciences (WCES-2020) a fost organizată în Februarie 2020 (06-08) de către Universitatea Ayvansaray, Istanbul, Turcia. Tema principală a conferinței a fost “Multicultural education” (educația multiculturală).

Dr Madalina Chitez și Dr Loredana Bercuci au reprezentat Universitatea de Vest din Timișoara cu lucrarea „Calibrating digital method integration into ESP courses according to disciplinary settings” („Adaptarea integrarii metodelor digitale în cursurile de engleză pentru scopuri specifice la particularitățile disciplinelor“).

Prezentarea a fost în format virtual.

 

Rezumat:

Acest studiu analizează efectele unei strategii de predare într-un curs ESP (“engleza pentru scopuri specifice”), în care sunt introduse progresiv exerciții ghidate de lingvistică de corpus, pentru a îmbunătăți scrierea academică a studenților. Studiul constă în diferite etape de procesare, consultare și analiză a corpusului bazate pe sarcini de lucru, fiecare având un nivel de complexitate diferit: compilarea unui corpus de tip expert specific disciplinei, consultarea unui corpus de limbă engleză L1, analize ale ambelor tipuri. Rezultatele pre și post-intervenție sunt evaluate cantitativ și calitativ, controlând specificul disciplinei. Rezultatele unui sondaj de satisfacție a consultării de corpus sunt, de asemenea, incluse în analiză. Concluzionăm prin faptul că metodele de consultare de corpus duc la îmbunătățirea scrierii studenților de la cursurile ESP, crescând totodată motivația educabililor.

Cuvinte-cheie: academic writing (“scriere academică”), corpus consultation (“consultare de corpus lingvistic”), expert corpus (“corpus lingvistic de tip expert”), English for Specific Purposes (“engleza pentru scopuri specifice”), computer-assisted language learning (“învățare de limbi cu ajutorul calculatorului”)

Pasaje din prezentare:

© Chitez&Bercuci/WCES2020/UVT 

Articolul care prezintă principalele rezultate ale lucrării științifice a fost publicat aici:

Chitez, M. & Bercuci, L. (2020). Calibrating digital method integration into ESP courses according to disciplinary settings. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 7(1), 20-29; https://doi.org/10.18844/prosoc.v7i1.4862; available at: https://un-pub.eu/ojs/index.php/pntsbs/article/view/4862