Iulie 2020, conferințe ESP – Serbia și TaLC – Franța

În iulie 2020, Andreea Dinca și Dr Madalina Chitez au prezentat studiul „Evaluarea frazeologiei în lucrările academice ale studenților în era digitală: o abordare bazată pe corpus în domeniul limbii engleze pentru scopuri specifice” (perspective diferite asupra unei teme similare) la două conferințe internaționale:

 

  • Evenimentul 4th International Conference on ESP, LSP, GE (Subiectul principal: (Re)Considering the Foundation Principles and Assessing the Common Grounds between ESP/LSP/GE), organizat de Universitatea din Niš, Serbia, între 17 și 19 iulie 2020.

Mai multe informații despre conferință aici.

  • Conferința TaLC 2020 – Teaching and Language Corpora Conference, organizată de Universitatea din Perpignan, Franța, beween între 15 și 18 iulie 2020.

Mai multe informații despre conferință aici.

Rezumat:

În domeniul limbii engleze pentru scopuri specifice (ESP), la fel ca în orice alt tip de inter-limbaj, frazeologia contribuie semnificativ la scrierea academică de calitate (Biber & Barbieri, 2007). Pentru anumite tipuri de varietăți de interlimbaj, precum engleza folosită de vorbitorii români, puține studii au investigat secvențele frazeologice (Hyland, 2008), concentrându-se în principal pe tiparele lexico-gramaticale (Chitez, 2012, 2014). Lucrarea propusă investighează utilizarea frazeologiei în lucrările academice ale studenților români, scrise în timpul cursurilor lor ESP, adoptând o dublă perspectivă contrastivă: în primul rând, contrastând textele produse în două discipline diferite (Studii Literare și Tehnologia Informației), iar în al doilea rând, comparând frazeologia academică din limbajul scris al studentului român cu frazeologia vorbitorilor nativi de limba engleză. Pentru analiză, am compilat două corpuri (ESP-LIT și ESP-IT), fiecare constând în 40 de texte reprezentând un gen didactic specific disciplinei, de exemplu eseul. Ca model de referință, am folosit Academic Phrasebank (Davis & Morley, 2018). Scopulcercetării este de a afla dacă utilizarea expresiilor academice diferă în funcție de disciplină și de măsura în care studenții integrează fraze academice experte în scrierea lor. Metodologia poate fi replicată pentru diferite contexte de învățare a limbilor străine.

A se vedea Broșura de Rezumate aici.

Pasaje din prezentare:

© Dinca&Chitez/TaLC2020/UVT

Ambele prezentări au avut loc virtual / online.