Noiembrie 2019, Variety and Diversity in Writing, Viena, Austria

Conferința Vielfalt und Diversität im Schreiben. Schreibprozesse individuell begleiten / „Variety and Diversity in Writing” a fost organizată în data de 7 noiembrie 2019 de către Centrul de Scriere Academică al Fachhochschule Wien der WKW (Universitatea de Științe Aplicate pentru Management & Comunicare) din Viena, Austria.

Mai multe informații aici.

 

Dr Claudia Doroholschi, Dr Madalina Chitez și Dr Loredana Bercuci au reprezentat Universitatea de Vest din Timisoara, cu lucrarea So Similar yet so Different: An Analysis of Academic Genre Perceptions Across Disciplines.

Rezumat:
Principalele genuri academice sunt utilizate, în mod recurent, în diverse discipline și limbi, anumite preferințe manifestându-se în funcție de cultura de scriere academică caracteristică contextului (Kruse et al., 2016). Pe de altă parte, studiile anterioare indică, de asemenea, că ceea ce pare similar la o primă vedere este destul de divers în contextul propriu-zis de utilizare. În acest studiu, investigăm această diversitate raportându-ne la un chestionar centrat pe investigarea genurilor academice folosite la universitățile din România (studiul include nouă universități). Studiul este realizat în cadrul proiectului ROGER, care are ca scop, printre altele, cartografierea genurilor academice specifice contextului universitar românesc, pentru două contexte lingvistice: limba română ca L1 și limba engleză ca L2. Am folosit datele din chestionar pentru a prezenta și interpreta calcule statistice cu privire la cele mai utilizate genuri academice din patru discipline. Răspunsurile studenților la întrebările deschise oferă o perspectivă suplimentară asupra particularităților de utilizare ale aceluiași gen, cum ar fi „referatul”, tipic în culturile de scriere din Europa de Est, în discipline destul de diferite. De asemenea, corelăm datele din chestionarul studenților cu datele extrase din interviuri cu membrii facultăților, pentru detalii privind particularitățile de utilizare pentru același gen academic. Rezultatele analizei noastre sunt apoi folosite pentru a face sugestii pedagogice și instituționale care ar putea ajuta atât studenții cât și profesorii să rezolve dilemele legate de așteptările privind utilizarea unui anumit gen academic.

EN:
Main academic genres are recurrently used across disciplines and languages, with particular preferences manifesting themselves in certain writing cultures (Kruse et al., 2016).  On the other hand, research also indicates that what seems similar at a first sight is quite diverse in the actual context of use. In this study, we investigate this diversity by reporting on a questionnaire on academic genres implemented in Romania (nine universities). The study is undertaken within the frame of the project ROGER, which aims, among others, at mapping academic genres specific to the Romanian HE context in two language settings: L1 Romanian and L2 English. We use data from the questionnaire in order to present and interpret statistical data on the most used academic genres in four disciplines. The open-question student input gives additional insight into the peculiarities of use of the same genre, such as the „referat”, typical in the Eastern European writing cultures, in quite different disciplines. We also correlate data from the students questionnaire with data extracted from interviews with faculty for details on the diversity of use for the same genre.  The results of our analysis are then used to make pedagogic and institutional suggestions that could help both students and teachers solve dilemmas related to genre use expectations.

Pasaje din prezentare:

Impresii:

 

Sursa imaginilor: FB (Photo Credit: (C) Markus Hechenberger)