Bine ați venit pe site-ul proiectului ROGER

Proiectul de cercetare ROGER urmărește dezvoltarea unei metodologii, bazate pe corpus lingvistic, de analiză a genurilor academice la universitățile din România, dintr-o perspectivă contrastivă: genurile scrise în limba română în raport cu genurile scrise în limba engleză. Aceasta ne va ajuta să înțelegem ce și cum scriu studenții în cadrul studiilor universitare, atât în limba engleză cât și în limba română. Proiectul urmărește, de asemenea, și alcătuirea unui corpus cu facilități de căutare, care va fi pus, ulterior, la dispoziția cercetătorilor în domeniu.

Principalele caracteristici ale corpusului creat (denumit, de asemenea, “ROGER” – Corpus of ROmanian academic GEnRes) sunt: bilingv (român-englez), comparabil, bazat pe genuri academice, dinamic, scris, scriere academică produsă de studenți în limba L1 (româna ca limbă nativă) și L2 (engleza ca limbă străină).

Cercetarea din cadrul proiectului ROGER este susținută prin grantul acordat coordonatoarei proiectului, Dr. Mădălina Chitez, de către Fundația Națională Elvețiană pentru Știință, în cadrul programului PROMYS, pentru o perioadă de cinci ani (2017-2022).

Scopul proiectului este acela de a identifica, analiza, măsura și evalua caracteristicile retorice și lingvistice relevante ale aceluiași gen academic scris în limba maternă (română) față de varianta scrisă într-o limba străină (engleză L2), pentru a determina gradul de similaritate sau divergență față de texte similare scrise de către vorbitorii nativi (engleză L1).

Cercetarea se situează în prelungirea câtorva tradiții teoretice cum ar fi lingvistica de corpus, lingvistica contrastivă, retorica contrastivă, așa-numita writing in the disciplines (elementele de scriere academică introduse în cadrul diferitelor discipline studiate în universități), precum și scrierea în limba engleză ca limbă străină. Dacă, de regulă, Analiza Contrastivă Interlingvistică bazată pe corpusuri de texte redactate de vorbitori non-nativi compară textele redactate in limba engleză ca limbă străină cu cele redactate de vorbitori nativi de limba engleză, proiectul nostru lărgește această perspectivă prin includerea unui corpus de texte redactate în limba maternă, si anume limba română, adăugând astfel un al treilea set de date pentru comparație. Astfel, corpusul de texte scrise de studenți în limba română, ca limbă maternă, (ROGER-RO) va fi contrastat cu corpusul textelor scrise de către studenții români în limba engleză ca limbă străină (ROGER-EN) și cu texte academice în limba engleză ca limbă nativă (BAWE și/sau MICUSP), permițând triangulația experimentală de date pe baza corpusului, procedeu pe care l-am denumit Analiză Contrastivă Interlingvistică cu Includerea Limbii Native (Contrastive-Interlanguage-to-Native-Language-Analysis, sau CINLA; vezi Chitez, 2014, p. 220).

La baza analizei translingvistice întreprinse în cadrul proiectului va sta compilarea unui nou corpus, denumit ROGER (corpus al GenuRilor academice Românești). Acesta va fi alcătuit dintr-un număr de familii de genuri academice colectate în paralel din câteva universități românești, atât în limba engleză cât și în limba română. Etapa compilării corpusului va fi precedată de administrarea unui chestionar care va urmări determinarea genurilor care vor fi incluse în corpus, dar și cartografierea genurilor scrise la universitățile din România.
După compilarea și procesarea corpusului, cele două direcțiii fundamentale de cercetare ale proiectului vor fi abordate dintr-o perspectivă contrastivă (română și engleză): (a) caracteristici retorice: construirea cunoașterii și mutările retorice, rolul autorial, strategiile de atenuare a enunțului (hedging), metadiscursul, practicile de citare și structurile textuale; (b) trăsături lingvistice: profil lexico-gramatical și construcții lexicale specifice scrierii academice.

Sperăm ca rezultatele proiectului nostru să fie de interes pentru experții din mai multe domenii, cum ar fi lingvistica de corpus, analiza contrastivă, scrierea academică și, în special, lingvistica aplicată de corpus din România. Printre rezultatele proiectului se vor număra:

– cartografierea genurilor scrise utilizate în universitățile din România, atât în limba engleză cât și în limba română, în cadrul mai multor discipline

– un corpus al genurilor de scriere academică în limbile engleză și română

– înțelegerea caracteristicilor retorice și lingvistice ale textelor redactate de studenți în engleză și română

– o metodă de cercetare care va realiza o punte de legătură între studiile contrastive de gen și abordările centrate pe corpusuri de texte ale vorbitorilor non-nativi.

Pentru orice întrebări și sugestii, precum și pentru colaborări, ne puteți contacta la: roger.projects@e-uvt.ro.