ROGER

Proiectul AWICNET (Academic Writing Collection Network) este subordonat proiectului ROGER (Academic genres at the crossroads of tradition and internationalization:  Corpus-based interlanguage research on genre use in student writing at Romanian universities), în desfășurare la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest și presupune stabilirea unei rețele intrauniversitare pentru colectarea de texte scrise de studenți. Proiectul începe în aprilie 2019 și se deruleaza pe o perioada de 2 ani.

Scopul colectării de texte academice este acela de a crea corpusul bilingv ROGER (Romanian Genre Corpus). Crearea acestui corpus va ajuta cercetătorii să decidă asupra tendințelor actuale de scriere academică ale studenților din România, pe genuri disciplinare și limbi de redactare (română sau engleză).

În cadrul proiectului AWICNET, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie lansează competiția de selecție a candidaturilor pentru obținerea unui grant de colaborare-cercetare AWICNET. Activitatea se va desfășura la Universitatea de proveniență a candidaților.

Grantul de cercetare-colaborare AWICNET, de 12 luni, este destinat cadrelor didactice cu experiență de la universități din România (vezi lista mai jos) din diverse domenii academice (vezi lista mai jos). Câștigătorii granturilor  AWICNET vor desfășura activități de cercetare-colaborare în vederea colectării de texte academice pentru includere în baza de date ROGER.

Lista universităților țintă:

 • UVT – Universitatea de Vest Timişoara
 • UPT – Universitatea Politehnică din Timișoara
 • UBB – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
 • UAIC – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • UB – Universitatea din București
 • UPB – Universitatea Politehnica din București
 • ASE – Academia de Studii Economice din București
 • UTB – Universitatea Transilvania din Brașov
 • ULBS – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 • UCV – Universitatea din Craiova
 • UAV– Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

 

Lista specializărilor necesare:

 • Științe Umaniste Limba Română (de Ex. Filologie, LMA – Limba Română) (cod: 1-StU-1-RO)
 • Științe Umaniste Limba Engleză (de Ex. Filologie, LMA – Limba Engleză) (cod: 1-StU-2-EN)
 • Științe Exacte Limba Română (de Ex. Inginerie, Mate-Info, IT – Limba Română) (cod: 2-StE-1-RO)
 • Științe Exacte Limba Engleză (de Ex. Inginerie, Mate-Info, IT – Limba Engleză) (cod: 2-StE-2-EN)

 

Listă propuneri genuri academice colectate în cadrul AWICNET:

 • Licență/Bachelor thesis
 • Eseu / Essay
 • Lucrare științifică / Research paper
 • Referat (RO)
 • Studiu de caz / Case study (StE)
 • Traduceri (StU)
 • Raport tehnic / Technical Report (StE)
 • Analiză de text/Text analysis (StU)

Deținătorul de grant va acționa ca și micro project manager, colecționând și texte de la colegii din universitatea unde lucrează. Fiecare colaborator va fi primi un certificat de participare ca membru de proiect AWICNET, cu relevanță pentru fișele de evaluare academică.

Deținătorii de grant AWICNET vor avea acces preferențial la baza de date ROGER pentru activități de cercetare individuale.