Echipa

Madalina Chitez
Coordonator, CP
Cercetător Principal

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest, Timișoara, România

Am absolvit studiile doctorale în anul 2011, cu o diplomă în Filologie Engleză, specializarea lingvistică de corpus, la Universitatea din Freiburg, Germania. Înainte de finalizarea studiilor, am obținut postul de cercetător la Departamentul de Lingvistică aplicată al Universității de Științe Aplicate din Zurich, unde am lucrat vreme de 8 ani. Din luna iunie a anului 2017, desfășor activități de cercetare la Universitatea de Vest din Timișoara în calitate de coordonator al proiectului ROGER. Mă bucur că pot contribui, astfel, la dezvoltarea cercetării în materie de lingvistică de corpus și scriere academică în spațiul românesc.


e-mail     CV
Otto Kruse
Mentor

Profesorul Otto Kruse va fi Mentor de Cercetare (un rol specific schemei de finanțare PROMYS) oferind sprijin și consiliere directorului de proiect, Dr Madalina Chitez, în privința metodologiilor de cercetare și evoluției etapelor de cercetare. Va partipipa, de asemenea, la întâlniri regulate cu membrii ROGER, în cadrul proiectului, și va sprijini activitățile de diseminare a rezultatelor proiectului prin intermediul rețelei sale de experți.


Wiki
Claudia Doroholschi
Cercetător Postdoctoral

Lector universitar
Departamenul de Limbi și Literaturi Moderne
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest, Timișoara, România

Sunt lector și cercetător pe Limba și Literatura Engleză la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara, cu un interes aparte pentru scriere academică, literatură și scriere creativă (creative writing). Dintotdeauna i-am învățat pe studenți cum să scrie, într-un fel sau altul, iar în ultimii ani interesul meu pentru cercetare în acest domeniu a fost în continuă creștere. Sunt, de asemenea, coordonatorul Centrului pentru Scriere Academică și Profesională și am desfășurat proiecte de predare și cercetare care au drept scop îmbunătățirea standardelor de scriere la instituția la care lucrez.


e-mail     CV

Loredana Bercuci
Cercetător postdoctoral

Asistent de cercetare
Departamenul de Limbi și Literaturi Moderne
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest, Timișoara, România

În prezent, sunt asistent de cercetare în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Am absolvit recent studiile doctorale cu o teză in domeniul Filologie, specializarea Studii culturale americane și media. Cercetarea mea în momentul de față se concentrează pe metode de predare a limbii engleze, mai exact a limbii engleze specializate, lingvistica de corpus și studii culturale.

e-mail     CV

Andreea Dincă
Student master

Masterand - Studii Americane
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara, România.

În timpul perioadei petrecute la Universitatea din Pisa ca și student internațional am început să studiez Lingvistica de Corpus, iar în prezent mă specializez în acest domeniu sub îndrumarea doamnei Dr. Mădălina Chitez. Sunt masterandă la Universitatea de Vest din Timișoara, la specializarea Studii Americane, iar in timpul studiilor de licență și de master am dobândit competențe și cunoștințe valoroase atât la Universitatea de Vest, cât și in străinătate: Am studiat la Universitatea LUMSA din Roma și la Universitatea din Pisa, ca beneficiar a doua grant-uri Erasmus + . Mai apoi am facut un stagiu de practica la Biroul International al Universitatii din Pisa unde am asistat personalul biroului în cadrul procedurilor de înscriere a studenților internationali. ROGER este o importantă oportunitate de invățare pentru mine și îmi doresc să aduc o contribuție pozitiva acestui proiect.

email     CV

Roxana Rogobete
Postdoc grant

Asistent de cercetare
Departamentul de Studii Românești
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara, România

Sunt asistent de cercetare la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, fiind interesată de literatură migrantă și interculturală. Am terminat studiile doctorale în 2017, centrate pe literatura migrantă de limbă germană, scrisă în perioada postbelică. Alte domenii de interes sunt reprezentate de literatura digitală, literatura și social media, literatura română.

e-mail     CV

 

Adrian Cîntar
Suport IT

Lector universitar
Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest, Timișoara, România

Sunt lector universitar și cercetător în domeniul aplicațiilor IT folosite în arheologie, la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Mă pasionează abordările interdisciplinare în domeniul predării și al cercetării.


e-mail     CV

Cristian Hada
Suport Administrativ

Secretar
Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie
Universitatea de Vest, Timișoara, România

e-mail     CV

Cristina Oneț
Designer Grafic

Am absolvit studii de masterat în Design Grafic și Comunicare Vizuală la Universitatea de Vest din Timișoara, și am adunat experiență internațională cu accent pe Branding & Identitate Vizuală, Design pentru print, Design Digital și Social Media Management. De asemenea, fiind interesată și de UI/UX Design și Ilustrație, caut în permanență oportunități de învățare.

Mă bucur să colaborez la acest proiect pentru că îmi place să interacționez cu lumea academică, iar proiectele transdisciplinare îmi provoacă curiozitate și un sentiment de apreciere. 

Scopul meu este să am grijă de identitatea vizuală a proiectului și să mă asigur că acesta comunică, informează și inspiră publicul.

e-mail     CV

FOȘTI MEMBRI AI ECHIPEI ROGER
Ioana Bostan
Suport în cercetare

Masterand – Teoria și Practica Traducerii
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest, Timișoara, România

Pasionată de limbile străine, mereu în căutarea cunoașterii, ecologistă …și, actualmente, masterandă la Universitatea de Vest din Timișoara, cu specializarea Teoria și Practica Traducerii. Înainte de a mă alătura proiectului ROGER, am acumulat experiență ca redactor tehnic, revizor, ocazional traducător, agent servicii clienți, profesor de limba engleză și de limba franceză, încercând să păstrez, în același timp, pasiunea pentru literatură și fotografie.


e-mail     CV

Alexandru Foitoș
Asistent de cercetare

Sunt masterand în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, la Literatură și cultură: contexte românești, contexte europene, iar interesele mele majore sunt cercetarea în domenii precum literatura română, stilistica și poetica, lingvistica și semantica, respectiv limbile străine și călătoriile. Experiența acumulată la colocviile naționale și internaționale, prin scrierea diverselor lucrări care vizează analize stilistice și micro-stilistice ale unor structuri și ocurențe interesante, m-a condus spre proiectul de cercetare ROGER. În cadrul acestui proiect, utilizarea diferitelor instrumente digitale ar facilita concretizarea unor studii cantitative (statistice) în domenii precum literatura, stilistica sau lexicografia poetică.e-mail     CV

Maria Eșanu
Asistent de cercetare

Sunt studentă în anul III la Universitatea de Vest din Timișoara. Studiez Limbi Moderne Aplicate, cu accent pe traducere și interpretare. Pasiunea mea pentru cercetare m-a determinat să mă implic în acest  proiect. Sunt foarte entuziasmată de posibilitatea de a îmi pune cunoștințele în practică și de a dobândi noi competențe în decursul activității mele ca asistent de cercetare. Stilul meu de învățare constă în îmbinarea cunoștințelor din diferite domenii, prin urmare, abordarea interdisciplinară a acestui proiect mi se potrivește perfect.

e-mail     CV

 

Veronica Vornicescu
ASISTENT DE CERCETARE

Licențiată în Limbi Moderne Aplicate (Engleză-Rusă) în anul 2019, în prezent sunt masterand al programului de studii UVT Managementul Resurselor Umane. În timpul studiilor de licență, am avut șansa de a fi studentă Erasmus, pentru un an (2017/2018), la Universitatea Masaryk din Brno, Republica Cehă, unde am urmat cursul de “Introduction to Corpus Linguistics”, intrând, astfel, în contact cu metodele specifice disciplinei (de exemplu, folosirea Sketch Engine Software).

De aceea, pentru lucrarea de licență, am ales tema “The need for a specialised translator’s touch. Translating restaurant menus from Romanian to English.” Baza lucrării este constituită dintr-un corpus de traduceri de meniuri colectate prin muncă de teren. Astfel, m-am familiarizat cu metoda compilării manuale de date de corpus, intrând, în același timp, pe teritoriul lingvisticii aplicate.

Din aceste motive, consider oportunitatea de a face parte din echipa ROGER ca pe o ocazie de a aprofunda multe din cunoștințele din domeniul lingvistic care îmi stârnesc interesul. Sunt foarte bucuroasă să fiu parte a echipei și îmi propun să contribui substanțial la activitatea acesteia.e-mail     CV