August 2019, EUROCALL, Louvain-la-Neuve, Belgia

EUROCALL 2019 – CALL and Complexity a fost organizată între 28 și 31 august 2019, în cadrul seriei de evenimente EUROCALL (European Association for Computer-Assisted Language Learning) și a fost găzduită de Universitatea UCLouvain, din Louvain-la-Neuve, Belgia:

Mai multe informații aici.

Dr Madalina Chitez a reprezentat Universitatea de Vest din Timisoara, Romania, și a prezentat lucrarea științifică (co-autor Dr Loredana Bercuci): „Învățare bazată pe date în cursurile ESP din contextul universitar din România: abordări multiple de consultare a corpusurilor ca suport de scriere academică” (Data-driven learning in ESP university settings in Romania: multiple corpus consultation approaches for academic writing support).

Rezumat:

Corpusurile lingvistice sunt resurse valoroase de învățare, susținute de tehnologie, care pot fi utilizate de cursanții autonomi de limbi moderne sau în timpul lecțiilor de limbi îndrumate de profesori. Acest studiu explorează potențialul de consultare a corpusurilor lingvistice pentru îmbunătățirea abilităților de scriere academică a studenților frecventând cursuri ESP (engleza pe discipline de studiu). Am investigat efectele a trei tipuri de activități de învățare bazate pe date (DDL) în doua grupuri de probă de 29 de studenți, din anul I și al II-lea , înscriși la secția Geografia Turismului la o universitate românească; metodele constau în realizarea sarcinilorde scriere cu ajutorul: unui corpus de limbă folosită de non-nativi (LC), unui corpus de vorbitori nativi (NSC) și a un corpus bazat pe date web (WBC). Metodologia de cercetare implică combinarea datelor cantitative și calitative, extrase din analizele pre- și post-intervenție ale corpusului, cu rezultatele unui chestionar de satisfacție a cursantului. Rezultatele indică o diferențiere semnificativă în complexitatea caracteristicilor lexico-gramaticale utilizate de cursanți în etapele de intervenție și o mai bună integrare a strategiilor de scriere academică în L2, reflectate de producțiile lor scrise. Studiul livrează primele concluzii privind integrarea bazelor de date lingvistice procesate de calculator în strategiile DDL pentru studenții ESP în contextul universitar românesc.

 

EN:
Corpora are valuable technology-supported learning resources to be used by the autonomous language learners or during teacher-guided lessons. This study explores the potential of corpus consultation approaches for the improvement of the ESP students’ academic writing skills. We investigated the effects of three types of data-driven learning (DDL) activities in a sample group of 29 first-year and second-year students majoring in Geography for Tourism at a Romanian university, consisting of writing tasks supported by: a learner corpus (LC), a native-speaker corpus (NSC), and a web-based corpus (WBC). The research methodology involves the combination of quantitative and qualitative data, extracted from pre- and post-intervention corpus analyses, with the results of a learner-satisfaction questionnaire. The findings indicate a significant differentiation in the complexity of the lexico-grammatical features used by learners in consequent intervention stages and a better integration of L2-related academic writing strategies into their written productions. The study yields first conclusions on the integration of computer-processed language databases in DDL strategies for ESP learners in the Romanian university context.

Pasaje din prezentare:

Impressii:

Mai multe impresii aici (Twitter).

În urma participării la conferință (activităţi de networking), echipa UVT a fost invitată să devină membru al grupului CorpusCALL, dedicate cercetării din domeniul învățării de limbi prin metode asistate de calculator folosind rerursele lingvisticii de corpus.

Publicație:

Articolul care prezintă principalele rezultate ale lucrării științifice a fost publicat aici:

Chitez, M. & Bercuci, L. (2019). „Data-driven learning in ESP university settings in Romania: multiple corpus consultation approaches for academic writing support”. In:  F. Meunier, Van de Vyver, J.; Bradley, L. & Thouësny, S. (Eds). (2019). CALL and complexity – short papers from EUROCALL 2019. Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2019.38.9782490057542